изтегли
дистанционна поддръжка
чрез отдалечен достъп

GDPR: НОВ РЕГЛАМЕНТ за всички администратори на лични данни!

GDPR или новият задължителен регламент за защита на личните данни в ЕС

GDPR въвежда нови изисквания
за работа с лични данни на клиентите Ви

През май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията.

Ако съхранявате каквито и да било данни за клиенти и партньори, трябва да се съобразите с изискванията му. Колкото по-рано стане това – толкова по-добре за вас. На този сайт може да разберете GDPR и изискванията на регламента, както и да предложи решение за покриването им.

General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в рамките на ЕС.

Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от глобалния оборот на организацията или до 20 млн. евро).